บริษัท เอ็น.เอ็ม.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Reference

บริษัท ทรี สเคป รีสอร์ท จำกัด
บ้านปงและบ้านฟ่อน เชียงใหม่

โครงการ :

บริษัท ทรี สเคป รีสอร์ท จำกัด
บ้านปงและบ้านฟ่อน เชียงใหม่

สัญญางาน :

งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

ประเภทงาน :

งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม: ที่อยู่อาศัย,โรงแรม,คอนโด

บ้านฟ่อน เชียงใหม่

บ้านปง เชียงใหม่