บริษัท เอ็น.เอ็ม.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Reference

BITEC BANGNA ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ

โครงการ :

BITEC BANGNA ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ

สัญญางาน :

งานสถาปัตยกรรมของหอจัดแสดงนิทรรศการจากพื้นดินสู่พื้น

ประเภทงาน :

Interior (ตกแต่งภายใน)