บริษัท เอ็น.เอ็ม.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Reference

AOT อาคารพักพนักงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

โครงการ :

AOT อาคารพักพนักงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

สัญญางาน :

งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมและงานระบบประกอบอาคาร

ประเภทงาน :

งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม: ที่อยู่อาศัย,โรงแรม,คอนโด

ภาพงานก่อสร้าง