บริษัท เอ็น.เอ็ม.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Reference

Central Marina Pattaya เซ็นทรัลมารีน่า พัทยา

โครงการ :

Central Marina Pattaya เซ็นทรัลมารีน่า พัทยา

สัญญางาน :

งาน Hardscape, งานโครงสร้างและสถาปัตย์กรรม งานเพิ่มร้านค้าบริเวณทางเข้าศูนย์

ประเภทงาน :

งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม Department Store ห้างสรรพสินค้า, Hardscape and Landscape