บริษัท เอ็น.เอ็ม.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Reference

Central Festival Eastville เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

โครงการ :

Central Festival Eastville เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

สัญญางาน :

งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม, งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมงานอาคารหลัก งานตกแต่งภายใน, งาน Hardscape

ประเภทงาน :

งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม Department Store ห้างสรรพสินค้า

ภาพงานก่อสร้าง