บริษัท เอ็น.เอ็ม.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Reference

Central Phuket Floresta เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า

โครงการ :

Central Phuket Floresta เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า

สัญญางาน :

งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม, งานตกแต่งห้องน้ำ

ประเภทงาน :

งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม Department Store ห้างสรรพสินค้า

ภาพงานก่อสร้าง