บริษัท เอ็น.เอ็ม.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Reference

Central Village เซ็นทรัล วิลเลจ

โครงการ :

Central Village เซ็นทรัล วิลเลจ

สัญญางาน :

งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

ประเภทงาน :

งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม Department Store ห้างสรรพสินค้า

ภาพงานก่อสร้าง