บริษัท เอ็น.เอ็ม.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Reference

CentralPlaza Chonburi เซ็นทรัล ชลบุรี

โครงการ :

CentralPlaza Chonburi เซ็นทรัล ชลบุรี

สัญญางาน :

งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม อาคารจอดรถ

ประเภทงาน :

งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม Department Store ห้างสรรพสินค้า