บริษัท เอ็น.เอ็ม.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Reference

Hilton Pattaya Hotel ฮิล ตัน พัทยา

โครงการ :

Hilton Pattaya Hotel ฮิล ตัน พัทยา

สัญญางาน :

งานตกแต่ง Main Lobby ,งาน Hardscape

ประเภทงาน :

Hardscape and Landscape