บริษัท เอ็น.เอ็ม.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Reference

KIDZANIA BANGKOK AT SIAM PARAGON MALL

โครงการ :

KIDZANIA BANGKOK AT SIAM PARAGON MALL

สัญญางาน :

งานเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลัก

ประเภทงาน :

งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม