บริษัท เอ็น.เอ็ม.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Reference

LIVING NEST CONDO RAMKHAMHAENG
ลิฟวิ่ง เนสท์ คอนโด รามคำแหง

โครงการ :

LIVING NEST CONDO RAMKHAMHAENG
ลิฟวิ่ง เนสท์ คอนโด รามคำแหง

สัญญางาน :

งานก่อสร้างคอนโดนมิเนียม

ประเภทงาน :

งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม: ที่อยู่อาศัย,โรงแรม,คอนโด