บริษัท เอ็น.เอ็ม.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Reference

Outrigger Laguna Phuket Beach Resort เอ้าริกเกอร์ลากูน่า รีสอร์ภูเก็ต

โครงการ :

Outrigger Laguna Phuket Beach Resort เอ้าริกเกอร์ลากูน่า รีสอร์ภูเก็ต

สัญญางาน :

งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

ประเภทงาน :

งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม: ที่อยู่อาศัย,โรงแรม,คอนโด