บริษัท เอ็น.เอ็ม.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Reference

The Extro พญาไท รางน้ำ

โครงการ :

The Extro พญาไท รางน้ำ

สัญญางาน :

Sale Gallery The Extro พญาไท - รางน้ำ

ประเภทงาน :

งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม Department Store ห้างสรรพสินค้า