บริษัท เอ็น.เอ็ม.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Reference

The Thana City Infrastructure Upgrading

โครงการ :

The Thana City Infrastructure Upgrading

สัญญางาน :

Main Entrance ( ทางเข้าหลัก )

ประเภทงาน :

งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม Department Store ห้างสรรพสินค้า

ภาพงานก่อสร้าง