บริษัท เอ็น.เอ็ม.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Reference

Vista Park หมู่บ้านวิสต้าปาร์ค วิภาวดี

โครงการ :

Vista Park หมู่บ้านวิสต้าปาร์ค วิภาวดี

สัญญางาน :

งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

ประเภทงาน :

งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม: ที่อยู่อาศัย,โรงแรม,คอนโด